Γενετική βάση της καθυστέρησης της αύξησης

Η φυσιολογική αύξηση του ανθρώπου είναι το αποτέλεσμα μιας  πολύπλοκης διαδικασίας, η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση  πολλαπλών γονιδίων σημαντικών για την εξέλιξη και  επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Κύριος ρυθμιστής της διαδικασίας αυτής είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει την έκκριση της αυξητικής ορμόνης και την δράση των αυξητικών παραγόντων. 

 

Η Ενδοκρινολόγος Ελένη Κούστα έχει εξειδικευθεί στην Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία (Ενδοκρινολογία της γυναίκας) και στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.