Κατηγορία: Διαταραχές εμμήνου ρύσεως

Διαταραχές εμμήνου ρύσεως

Φυσιολογικός ορίζεται ο κύκλος όταν από την 1η μέρα της εμμήνου ρύσεως έως την 1η μέρα της επόμενης έμμηνου ρύσεως μεσολαβούν 21-35 μέρες, χωρίς όμως να υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση από 4 μέρες από κύκλο σε κύκλο. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, τότε λέμε ότι έχουμε διαταραχές εμμήνου ρύσεως (περιόδου). Οι διαταραχές […]