Κατηγορία: Ενδοκρινικοί διαταράκτες

Ενδοκρινικοί διαταράκτες

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν χημικές ουσίες, προερχόμενες από το περιβάλλον, οι οποίες μιμούνται την δράση των ορμονών και οι οποίες παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του ορμονικού συστήματος τόσο του ανθρώπου, όσο και των ζώων. Οι ουσίες αυτές ονομάστηκαν ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine disruptors). Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ενδοκρινικοί διαταράκτες και θυρεοειδική λειτουργία

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (EΔ), η χαμηλή θερμοκρασία, το μεγάλο υψόμετρο, η ακτινοβολία, αλλά και η ασιτία και το στρες μπορεί να επηρεάσουν την θυρεοειδική λειτουργία. Η έκθεση στους ΕΔ αφορά σχεδόν όλο τον πληθυσμό της γης και προοδευτικά διαπιστώνονται οι […]

Ανίχνευση πλαστικών στο ωοθυλακικό υγρό…..

Abstract Purpose Serum and urinary bisphenol A (BPA) concentrations have been associated negatively with the number of retrieved oocytes after in vitro fertilization (IVF). The impact of BPA upon women with polycystic ovary syndrome (PCOS) and women with tubal factor infertility (TFI), following IVF, was investigated. To this purpose, associations among […]