Η Ελένη Κούστα μιλάει πολύ καλά Γαλλικά και Αγγλικά και επαρκώς Ισπανικά.

Γαλλικά: Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.

Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.