1. Κούστα Ε. Πετυχαίνοντας κύηση σε PCOS από την πλευρά του ενδοκρινολόγου. Ενδοκρινολογία στην κύηση. Τόμος περιλήψεων, Γραφεία ΕΕΕ-ΠΕΕ, 9-11 Δεκ 2016. Σελ 90-92.  
  2. Χρυσουλίδου Α, Παπαθανασίου A, Κούστα Ε. Γενετική βάση της καθυστέρησης της αύξησης που σχετίζεται με τον άξονα GH/IGF1. http://e-endocrinology.gr/?page_id=126 
  3. A. Παπαθανασίου, Ε. Κούστα. Διαταραχές σωματικής ανάπτυξης στην Εφηβεία. Εφηβεία, η ηλικία των μεταβολών και των δυνατοτήτων. Εκδόσεις Πασχαλίδης 2013, τόμος 2, σελ 367-383. 
  4. Κούστα Ε. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και θυρεοειδική λειτουργία. 14ος κύκλος Εντατικής εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία. Παθήσεις θυρεοειδή. Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Αθήνα 2011, 113-120 http://e-endocrinology.gr/wp-content/uploads/2014/05/14-08.pdf 
  5. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος  κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230. http://e-endocrinology.gr/wp-content/uploads/2014/05/11-13.pdf 
  6. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101. 
  7. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας.  Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.  
  8. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23. 
  9. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77. 
  10. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
  11. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.