1997 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ιατρική Σχολή Αθηνών. Βαθμός: Άριστα. Θέμα: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση.

Άδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος στα πλαίσια της ειδικότητας, 1996.