1990-1992 Ερευνητικό πρόγραμμα χορήγησης αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Νοσοκ Παίδων Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών.

1994-1995 Πρόγραμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH. Imperial College οf Science, Technology and Medicine, London.

1995-1997 Μελέτη της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια. Imperial College οf Science, Technology and Medicine, London.

1997-2000 Διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης. Το πρόγραμμα αυτό κάλυπτε το Medical Research Council (Βρετανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας). Imperial College οf Science, Technology and Medicine, London.