Ενδοκρινικοί Διαταράκτες

ενδοκρινικοί διαταράκτες Ενδοκρινικοί διαταράκτες: Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν χημικές ουσίες, προερχόμενες από το περιβάλλον, οι οποίες μιμούνται την δράση των ορμονών και οι οποίες παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του ορμονικού συστήματος τόσο του ανθρώπου, όσο και των ζώων. Οι ουσίες αυτές ονομάστηκαν ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine disruptors). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.  Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τις επιπτώσεις εδώ. Διαβάστε περισσότερα

Ενδοκρινικοί διαταράκτες και θυρεοειδική λειτουργία: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (EΔ), η χαμηλή θερμοκρασία, το μεγάλο υψόμετρο, η ακτινοβολία, αλλά και η ασιτία και το στρες μπορεί να επηρεάσουν την θυρεοειδική λειτουργία. Η έκθεση στους ΕΔ αφορά σχεδόν όλο τον πληθυσμό της γης και προοδευτικά διαπιστώνονται οι σημαντικές κλινικές επιπτώσεις από την έκθεση, ιδιαιτέρα κατά την εμβρυική ζωή και την παιδική ηλικία. Μπορείτε να πάρετε αναλυτικές πληροφορίες στο άρθρο μου

Κούστα Ελένη

Η Ενδοκρινολόγος Ελένη Κούστα έχει εξειδικευθεί στην Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία (Ενδοκρινολογία της γυναίκας) και στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.